Dva evropska projekta partnerjev in Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje poimenovana primer dobre prakse

Nemška nacionalna agencija  je poimenovala primer dobre prakse BBE Gradnja mostov za Evropo (ang. Buiding Bridges for Europe). Ta  projekt je združil številne evropske partnerje in opazovalce. Projekt se je z veliko medsebojnih konsultacij in razmeroma malo omejitev (in zato tudi malo sredstev), brez preštevilnih kazalnikov, poročil in jalovih evalvacij razvijal sproti. Avtorji so zbrali in analizirali metode, ki so jih uporabili v svojih treh izbranih in že zaključenih projektih. Opisali so jih tudi glede na evropska načela; evropska zavest, sodelovanje, solidarnost, mir itd. Nastal je glosar pogostnih pojmov in nastala je zbirka metod in projektov, ki naj navdihne izobraževalce v neformalnem in formalnem izobraževanju. Nemška nacionalna agencija  je ta projekt nedavno izbrala kot primer dobre prakse.

Drugi projekt LearnesMot ali kako motivirati za učenje malo izobražene nad 45 let je postal primer dobre prakse EAEA, Evropskega združenja za izobraževanje odraslih. (Koordinatorica EDENSOL). Posveča se vprašanju funkcionalne pismenosti, naravi pojava, temeljnim spretnostim, metodam-tudi računalniškim-vprašanju učenja itd.

https://bbe-toolbox.eu/

http://www.utzo.si/wp-content/uploads/2019/11/BBE-Toolbox-Original-Glossary.pdf

http://www.learnersmot.eu/

https://eaea.org/2019/08/02/low-educated-adults-and-ict-triggering-primary-motivation-to-learn/

Kaj se zgodi, če kruhek pade ti na tla? So časi enotnega kruha mimo?

Ljubljana, april 2016-04-02

V študijski skupini Novinarstvo krepko držijo pero. Objavljajo na DNEVNIKOVI strani 60+ ( Alenka Steindel: Če kruhek pade ti na tla poberi in poljubi ga), v Vzajemnosti, v Ženski itd. V zadnjem času pozornost namenjajo nastajanju foto eseja o kruhu. Zbirajo s kruhom povezane doživljajske izjave, pa tudi ugotovitve sociologov in drugih strokovnjakov. K vsemu bodo pridali še fotografske potrete svojih sogovornikov. Njihovo delo bo oblikovano in prevedeno v angleški jezik, vključuje se v obdonavski projekt Okusi Donave (sodeluje 11 držav) postavljeno bo na splet, v upanju, da pridobimo vir financiranja izdaje v papirnati obliki.

Časi enotnega kruha po zagotovljeni in zaščiteni ceni so mimo. Kruh ni več vsakomur in ob vsakem času dosegljiva dobrina ugotavljajo v študijskem krožku Novinarstvo, zdaj, ko pripravljajo skupno študijo o kruhu. Ste že opazili, kako številne postajajo kruharne v Ljubljani? Četudi kupna moč pada, je kruh, temeljno živilo, še zmeraj moč prodati. A ne vsem!

 

Vabilo: Štafeta obdonavskega kruha – Prvi poziv k sodelovanju Marec 2016

Dragi prijatelji,

Na naši spletni strani www.tastes-of-danube.eu si lahko ogledate, kaj počnemo te dni. Organiziramo srečanje partnerjev, ki bo v Ulmu, od 8. do 10. julija 2016. 8, julija bo v Ulmu strokovna konferenca, 10, julija velik javni dogodek. Do tedaj pa bo steklo veliko dejavnosti na regionalni in transnacionalni ravni (slednje je v fazi načrtovanja. Oglejte si “Activities” na spletni strani!).

Zdaj razvijamo zamisel »Štafete obdonavskega kruha« (angl. “Danube Bread on Tour”). Kaj nameravamo? Zmesili bomo »temeljno zmes, temeljno testo« za kruh, ki se bo delil, zmeraj znova. Testo bomo ponesli vzdolž Donave in skozi obdonavske države. Potovali bomo s kolesom, peš, z avtomobilom ali letalom. Vstopali bomo v mesta, lokalne skupnosti, skupine prebivalcev, društva. Ti bodo iz testa spekli kruh in ga delili med seboj, z drugimi v regiji ali kraju, v znak prijateljstva. Sleherno dejavnost bomo ujeli v lečo fotoaparatov. Sleherno fotografijo bomo objavili skupaj z recepti. Boste videli, koliko nas bo! Boste videli, koliko nas podpira zamisel delitve kruha, to simbolno dejanje miru in dobrodošlice.

V zadnjih tednih smo se pogovarjali s strokovnjaki, kako tehnično izvesti ta načrt, kako higiensko pripraviti testo za potovanje. Iščemo podpornike zamisli. Se nam boste pridružili? Nam boste pomagali najti več obdonavskih prijateljev, ki nas bodo podprli?

Z veseljem in zanimanjem čakam vaš odgovor. Lepo vas pozdravljam,

Carmen Stadelhofer

Oseba za stik v Sloveniji: Dušana Findeisen                                                 dusana.findeisen@guest.arnes.si

Politika zahteva znanje državljanov. Center za politično izobraževanje dežele Baden-Wurttemberg

 »Doživite politiko, poslušajte zanimiva predavanja, udeležite se zanimivih ekskurzij, diskusij, vse na neobičajnem mestu. Za politiko se sploh ne zanimate? Pridite k nam! Pridružite se razpravam,

prispevajte svoje misli! Za vas to ne bo izgubljen čas, marveč čas, ki ga boste vložili v nekaj vrednega«. Tako zveni povabilo v Hišo na Albu (nem.Haus auf der Alb) stvaritev Bauhausa, umetnostne šole, ki je povezovala rokodelstvo z umetnostjo in arhitekturo (1919-1933), njeno učenje pa je za dolgo spremenilo naš pogled na umetnost, arhitekturo, design itd. V Hiši na Albu se zdaj nahaja Center za

politično izobraževanje dežele Baden Württemberg, nad-strankarska deželna ustanova za vse državljane te pokrajine in tujce, predvsem učno osebje šol in univerz ter njihovih študentov. Poslanstvo te ustanove počiva na načelih kot so: prepovedana je indoktrinacija učencev in zaviranje njihovega lastnega mnenja. To, kar je v politiki kontroverzno, se mora tudi v poučevanju pokazati kot kontroverzno. Učenci morajo analizirati politično situacijo in svoj položaj v njej. V tem centru se odvije 200 in več seminarjev v letu, naslovi nekaterih prihodnjih pa so: Več žensk na vodilnih mestih; Dan človekovih pravic; Zavzetost državljanov; Zgodovina, ki jo piše življenje; O pogumu, moči in človečnosti; Prepričajmo z besedo; Jezik je orožje, držite ga trdno! (Tucholsky); Nove oblike življenja žensk; Živeti in ljubiti v postmoderni; Koliko neenakosti še prenesemo? Evropa in drugi; Navzoče, pa ne le v parlamentu; Znebimo se odvečnega – prazen prostor za boljše življenje itd. Vse to so teme, ki bi jih veljalo razvijati tudi na Slovenski UTŽO. Slovenija potrebuje zavzete starejše državljane, kajti politika niso le razprtije, časopisni naslovi ali poznavanje političnih institucij in teorij.

Upravni odbor evropskega združenja DANET na sotočju Save in Donave Beograd, 1.-3. december 2015

Udeleženci srečanja (Slovenska UTŽO je ustanovna članica DANET) skupaj pripravljamo prostovoljski (a zato nič manj evropski!) projekt Vino, kruh in začimbe v obdonavski regiji. Kruh nameravamo prikazati z vidika različnih ved. Na Inštitutu za spodbujanje razvoja kulture (srb. Institut za podržavanje razvoja kulture) smo si ogledali film o meščanskih navadah in družinskih proslavah (krsna slava), o krušnem kolaču, ki se krasi s podobo knjige za boljše učenje, z žitnimi jagodami za srečo itd. Videli smo, kako se kolač razdeli med navzoče, kakšen je ta obred. V »Vukovoj zadužbini« (1871), ki za fasado v značilnem moravskem slogu hrani misli in delo velikega reformatorja Vuka Karadžića, smo se srečali tudi z vodstvom Mestne knjižnice, s številnimi razumniki in izvedenci za različna področja. Zadužbine (skladi) so značilno srbske institucije, nastale z donacijami mecenov v podporo kulturi in izobraževanju. Zadužbine so bile močne nosilke izobraževanja odraslih.

Slovenska UTŽO in DANET na 10. Blejskem strateškem forumu. Finančna pismenost državljanov? Miselna paradigma o starejših obstaja, zdaj so potrebna dejanja

Bled, 1. september 2015

Na 10. Blejskem strateškem forumu je Dušana Findeisen moderirala okroglo mizo Starajoča se družba, je napredek brez spremembe mogoč? O kakšni spremembi je bil govor? Evolutivni, revolucionarni,spremembi ob pomoči ustreznih politik, ki zrcalijo potrebe in dajejo glas starejšim, ob pomoči pravnih mehanizmov in instrumentov? Kako lahko napreduje starajoča se družba v ekonomiji znanja, kjer se znanje menja, zbira, gradi skupaj? Zgolj z ljudmi! Od udeležencev (James Collins, Zoran Stančič, Anja Kopač Mrak, Elsa Fornero, Alexander Sidorenko, Vitalia Gaucaite Wittich ) je želela predvsem misli, o tem, kaj storiti, da starejši postanejo sooblikovalci družbenega in ekonomskega razvoja? V dvajsetih letih se je miselna paradigma o starejših spremenila, a posledičnega delovanja ni dovolj! Potrebne so akcije, konvencije itd. Je poudaril Alexander Sidorenko, svetovni ambasador staranja. Elsa Forneri, nekdaj ministrica v vladi Maria Montija in avtorica italijanske pokojninske reforme (la riforma della Fornero) ter reforme trga dela in Anja Kopač Mrak slovenska ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta načeli vprašanje reforme državnih blaginjskih sistemov. Elsa Forneri priporoča delno upokojevanje, zgodnji razmislek o prihrankih za stara leta, pretok pokojninskih sredstev od bogatih k revnim. V državah, kjer je veliko nezaposlenih, pa je treba ohranjati pokojninske sisteme nespremenjene! Na njih počiva celotna družbena stuktura. Državljani naj bodo finančno pismeni! Finančno opismenjevanje naj bo uvrščena v državljnasko vzgojo.

Vitalia Gaucaite Wittich, UNECE, pravi, da je treba slišati starejše, njihove predloge prevesti v politike. V letu 2015 je Evropska Socialna deklaracija stara 50 let, Združeni narodi pripravljajo socialni program za obdobje po letu 2015, Konvencija OZN o pravicah starejših naj bi ugledala luč? Starejši potrebujejo več družbene pravičnosti, ne le na distributivni, marveč tudi na kulturni in simbolni ravni, kajti ageism je povsod, v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah, v mediijih i umetnosti, v podjetjih, v socialnih službah, itd. Starejši so tako potisnjnei na rob ekonomskega dogajanja, ponekod v svetu tudi izkoriščani, kar je kulturno sprejemljivo za druge, ni kulturno sprejemljivo, će prihaja od njih ( npr. da bi osemdeset let stara zdravnica v Gruziji delala, četudi ji »pokojnina ne prinaša dela«.) Starejši so pogosto nevidni. Naj bodo še tako veliki strokovnjaki, se jih več ne vpraša za mnenje, se jih ne povabi na konference ali v televizijske programe. Nimajo dostopa do javnega prostora, a kogar v javnem prostoru ni, je za družbo mrtev in izgubljen. Kakšna škoda za vse nas! Še več, starejši naj postanejo subjekt in ne zgolj objekt srebrne ekonomije.

Srečanje DANET. Naj vsakdo nosi toliko orožja kot zmore Zagreb 17.-19. jbeogradulij 2015

Srečanje upravnega odbora Evropskega združenja DANET je bilo tokrat v Zagrebu in Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je ustanovna partnerica DANET, ki si prizadeva za znanstveno osnovanost izobraževanja starejših, participacijo starejših v družbi, dialog med generacijami. Stanje osveščenosti je v različnih državah različno. Medtem, ko smo se pri nas v tridesetih letih nazadnje

prepričali, da izobraževanje v družbi znanja pripada vsem, da naj vsakdo nosi toliko orožja kot zmore, kot bi dejal Condorcet, utemeljitelj franocskega javnega šolanja, je denimo bolgarski premier, ki je izjavil, da bodo v Bolgariji ustanovili prvo univerzo za tretje življenjsko obdobje, doživel številne žolčne napade. Najbolj ostri so bili napadi- težko je verjeti- tistih, ki jim je izobraževanje stroka. Izobraževanje v tej državi še zmeraj istovetijo s šolanjem, četudi gre za dva različna koncepta. Todor Tanev, minister za znanost in izobraževanje pa vztraja, da v Bolgariji oblikujejo politiko v pomoč nastanku UTŽO-jev. Ministrova zamisel je posledica mednarodnega delovanja Slovenske UTŽO in njenih bolgarskih partnerjev. Srečanje v Zagrebu je bilo posvečeno upravnim zadevam društva pripravi Dneva sodelovanja (civilnih organizacij) znotraj Podonavske strategije (EUSDR), ki bo potekal v Ulmu.

                                                                                          

Hiša na Albu je v svoje okrilje sprejela Usposabljanje evropskega združenja DANET Bad Urach

8.- 12. december 2014

V okviru evropskega združenja Danube Networkers for Europe DANET (Slovenska UTŽO je ustanovna članica) je tam o generacijah predavala Dušana Findeisen, Tamara Jare pa je v delovnih skupinah s prihodnjimi podonavskimi partnerji oblikovala predloge novih evropskih projektov znotraj okvirnih programov Erasmus+, Evropa za državljane itd. Udeleženci so z mentorji prišli do presenetljivega spoznanja, da so iz evropskih okvirnih programov domala zginili koncepti kot so vseživljenjsko učenje, družbena participacija, skupnost, starajoča se družba, starejši, medgeneracijsko sodelovanje, koncepti, ki so bili še nedavno »veliki šlager« evropskih politik. Namesto teh je poudarek na potrebah posameznikov, zaposlenih, delovnih organizacij in institucij. V središču pozornosti so »usmerjeno« poklicno izobraževanje (vsak sedmi prebivalec Nemčije zdaj opravlja delo pod ravnijo svoje formalne

izobrazbe),funkcionalna pismenost (bralna in digitalna pismenost, kot pravijo v študiji PISA), zelena delovna mesta, nekatere obrobne družbene skupine, zmanjšanje revščine itd. Udeleženci so se učili snovati projekt, določati cilje, dejavnosti in »intelektualne proizvode« projektov in te povezati z eskpertnim znanjem partnerskih organizacij, evropskimi dokumenti in prednostmi, kot so določene v okvirnih evropskih programih do leta 2020. Slovenska UTŽO je navezala številne plodne stike z obstoječimi in potencialnimi partnerskimi ustanovami.

 

Stopimo skupaj Ljubljana, junij 2014

Od kolegov andragogov smo prejeli prošnjo, naj se združimo z DANET, European Association „Danube-Networkers for Europe“, katere člani smo, v pomoči prizadetim v poplavah. Kot veste, ti potrebujejo zdravila, hrano za otroke, proizvode za osebno higieno. Zbiramo jih od 9.-20. junija, od ponedeljka do petka, od 10.00 do 14.00 ure na sedežu univerze Poljanska 6, v pritličju, vhod levo. Hvaležni bomo za solidarnost.