Srečanje DANET. Naj vsakdo nosi toliko orožja kot zmore Zagreb 17.-19. jbeogradulij 2015

Srečanje upravnega odbora Evropskega združenja DANET je bilo tokrat v Zagrebu in Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je ustanovna partnerica DANET, ki si prizadeva za znanstveno osnovanost izobraževanja starejših, participacijo starejših v družbi, dialog med generacijami. Stanje osveščenosti je v različnih državah različno. Medtem, ko smo se pri nas v tridesetih letih nazadnje

prepričali, da izobraževanje v družbi znanja pripada vsem, da naj vsakdo nosi toliko orožja kot zmore, kot bi dejal Condorcet, utemeljitelj franocskega javnega šolanja, je denimo bolgarski premier, ki je izjavil, da bodo v Bolgariji ustanovili prvo univerzo za tretje življenjsko obdobje, doživel številne žolčne napade. Najbolj ostri so bili napadi- težko je verjeti- tistih, ki jim je izobraževanje stroka. Izobraževanje v tej državi še zmeraj istovetijo s šolanjem, četudi gre za dva različna koncepta. Todor Tanev, minister za znanost in izobraževanje pa vztraja, da v Bolgariji oblikujejo politiko v pomoč nastanku UTŽO-jev. Ministrova zamisel je posledica mednarodnega delovanja Slovenske UTŽO in njenih bolgarskih partnerjev. Srečanje v Zagrebu je bilo posvečeno upravnim zadevam društva pripravi Dneva sodelovanja (civilnih organizacij) znotraj Podonavske strategije (EUSDR), ki bo potekal v Ulmu.