Kaj so povedali o Evropi in njeni prihodnosti udeleženci konference Okusi Donave, julija 2016, Ulmu

Študijski krožek novinarstva js Slovenske unierze za tretje življenjsko obdobje je sodeloval pri pripravi spletne publikacije “Kruh skozi čas” izšle v slovenskem in angleškem jeziku.
V času svojega sodelovanja na konferenci Okusi Donave v mesecu juliju 2016 v Ulmu so člani tega študijskega krožka
naredili intervju s predstavniki različnih držav obdonavske regije. Preberite prispevek objavljen v reviji Vzajemnostdocument5
in zvedeli boste, kakšne Evrope si sogovorniki želijo.

UTŽO Zagreb in njenih petindvajset let

Univerza za tretje življenjsko obdobje Zagreb (hrv. Sveučilište za treću životnu dob), ki je del legendarne Ljudske odprte univerze Zagreb je v oktobru proslavila 25 let delovanja. Dolga in uspešna je pot te velike in ugledne hrvaške univerze za tretje življenjsko obdobje. Jasna Čurin, ki vodi to ustanovo od samih začetkov in pregleden video sta občinstvu prikazala prehojeno pot. Prof. dr. Ana Krajnc je za praznik hrvaških kolegov pripravila prispevek Zakaj in kako se učimo v tretjem življenjskem obdobju (z izobraževanjem se zadovolijo višje potrebe starejših), Alijana Šantej vodja UTŽO Ljubljana je poudarila dolgoletno prijateljstvo obeh ustanov, gradnjo Mostu znanja in prijateljstva, vsakoletno neprekinjeno izmenjavo študentov, celo v najtežjih časih. UTŽO Zagreb je bila dobrodošla gostja na naših bienalnih mednarodnih festivalih znanja in kulture starejših. Sodelovanje se tke v projektih EU: Digitalna Donava, Okusi Donave, Obdonavski sosedje itd. Pozdrave slovenskih študentov je navzočim predala Jasna Baćac. Sledil je koncert priznane hrvaške harfistke Marije Mlinar. Izšla je jubilejna, 30. številka revije Treća mladost.( Vir: Alijana Šantej)