Kdo smo

Evropsko združenje ”Danube –Networkers for Europe”. Mreža za učenje v poznejšem življenju, sodelovanje v družbi in medgeneracijski dialog Obdonavski sosedje (DANET)

Danube –Networkers for Europe (DANET) je evropsko neprofitno združenje izobraževalnih ustanov. Ukvarja se z izobraževanjem in ga promovira. Promovira tudi znanstveno raziskovanje na področju učenja v poznejšem življenju, participacije v družbi in medgeneracijskega dialoga v Evropi, zlasti v Podonavski regiji. DANET spodbuja razvoj in ureničevanje skupnih evropskih politik učenja, dejavnega staranja in integracije, zlasti med eksperti, vključenimi v izvajanje Obdonavske strategije na področju socialnega razvoja: učenje, izobraževanje, participacija v družbi in medgeneracijski dialog.