Zakaj smo nastali

Donava je edina večja evropska reka, ki teče z zahoda proti vzhodu. Njenih 2857 km dolžine predstasvlja os med Srednjo in Jugovzhodno Evropo, povezuje 10 evropskih držav. Hrvaška je najnovejša članica Evropske unije, Srbija in Črna Gora sta državi kandidatki. V deželah vzdolž Donave živi 115 miljonov ljudi, ki jih povezujejo tisočletja skupne zgodovine in veliko kulturno bogastvo.

V kontekstu širjenja Evropske unije do sedanjih 28 držav članic je Evropska unija ustvarila koncept tako imenovanih ‘’makroregij’’-evropske makroregije naj povezuje in krepi ekstenziven razvojni program na temeljih njihovega geopolitičnega položaja ter na skupnih zgodovinskih, kulturnih in ekonomskih osnovah, kot tudi na temelju njihovih ekoloških izzivov. Leta 2009 je Evropska komisija uzakonila prvo makro strategijo: EU strategijo za področje Baltskega morja.

2010-tega leta je Generalni direktorat za regionalni in urbani razvoj Evropske komisije pričel s poslanstvom krepitve sodelovanja med 14-timi državami Podonavske regije (leta 2010 je bilo osem, danes devet EU držav. Nemčija, Avstrija, Slovaška, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, Češka republika, Slovenija in pet ne-EU držav: Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Ukrajina, Moldavija) na področju prometne infrastructure, mobilnosti, okolja, socio-ekonomskega razvoja in varnosti. Pet mednarodnih konferenc in javna razprava so predstavnikom širokega kroga ustanov in združenj zagotovili možnost sodelovanja v tem procesu.

 

 Position Paper