V Bratislavi smo si zamislili učeče se skupnosti prihodnosti

 

Bratislava, 31.maj-1.junij 2016

 V okviru projekta Digitalna Donava, Erasmus+, ki je deležen podpore Evropske unije, so se mentorji z UTŽO Ljubljana udeležili zanimive konference (strukturiranega dialoga) Platforme vseživljenjskega učenja ( angl. European Civil Society for Education) z obetavnim naslovom Kakšna bo v prihodnje učeča se skupnost (angl. Imagining learning community of tomorrow). V naslovu bi raje imeli “izobraževanje”, kajti učeča se skupnost obstoja sama zase. Če se ne bi učili drug od drugega, ne bi preživeli, izobraževanje pa je nekaj drugega. Slovaška se pripravlja na predsedovanje Evropski uniji, zato se je konfererenca v organizaciji Fakultete za arhitekturo odvila v Bratislavi, v prostorih stare, umrle tovarne. Naj zdaj zaživi sodoben informacijski čas, ki temelji na znanju! Vsebina? Človek gre skozi življenje, ima različne socialne vloge, a je hkrati državljan svoje skupnosti. Izobraževanje ponudi vsebine, a tudi načine, da se te spremijo v znanje. Kako se spoprijeti z nezaposlenostjo, prebežništvom, kako preprečiti terorizem, kako zagotoviti osebnostno rast, dejavno državljanstvo, družbeno vključenost in vzdrževanje zaposljivosti? Izobraževanje odraslih ponuja svoje načine za premoščanje teh vprašanj. Uvodničarka, nevrologinja Eva Gyarmathy, ki se ukvarja z disleksijo, družbeno/kulturno različnostjo, je dala shematizirane poudarke za razumevanje bistva učenja skozi življenje. Kari Antilla je udeležence povabil k razmisleku o izobraževalnih politikah in njihovem vplivu na učence vseh starosti.Več skupin (digitalna vključenost, raznolikost, demokracija, na znanju utemeljena družba) je nato razmišljalo. O čem? O prihodnosti, ki je hkrati naša sedanjost in o družbi, o kateri sanjamo.Več: https://lllplatform-ac2016.org/workshops/

Več: http://www.slideshare.net/gyarme/presentations

Vračam se Zagreb k tebi na bregove Save

Zagreb, 11. maj 2016
Na študijski in prijateljski obisk v Zagreb so se podali študenti UTŽO, prostovoljci v Botaničnem vrtu in drugod ter člani študijske skupine Novinarstvo, ki sodelujejo v projektu DANET Okusi Donave, kruh, vino in zelišča. Seznanili so se z delom zagrebških kolegov za ta projekt, obiskali so Botanični vrt, bili deležni kolegialnega vodenja po mestu. Tekla je uradna izmenjava znanja po programu, veliko je bilo bogatih medsebojnih pogovorov. Izmenjava z Zagrebom je tradicionalna. Letošnja je že enaindvajseta po vrsti, finančno jo je podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.