Starejši se učimo. Teorija in praksa izobraževanja starejših. Nova monografija Ane Krajnc

Starejši se učimo. Teorija in praksa izobraževanja starejših

 Izšla je monografija profesorice Ane Krajnc Starejši se učimo. Teorija in praksa izobraževanja starejših. Knjiga avtorice, ki je uvedla andragogiko na Slovenskem,  bo berilo za širok krog bralcev; mentorje in vodje organizacij starejših, študente, univerzitetne učitelje, socialne delavce, kadrovske delavce, odločevalce. itd. Obravnava družbo, značilnosti starejših, izobraževanje starejših. Uporablja poljuden, vsakdanji jezik, ko poskuša povzeti svoje so-ustvarjanje in so-izvajanje tistega dela vseživljenjskega izobraževanja, ki ga v Sloveniji, pred triintridestemi leti, preden je bila ustanovljena Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, še ni bilo. Pri tem se opira na tradicionalne andragoške teorije in na novejša spoznanja predvsem s področja psihološke, sociološke, ekonomske vede.“S spreminjanjem podobe starosti, se spreminjajo tudi motivi starejših za izobraževanje” poudari avtorica. Pri tem zastane tudi pri “novi” kapitalistični družbeni ureditvi, močnejšem tretjem sektorju družbe, pri rastočih nevladnih organizacijah, ki so bliže ljudem in se na njih odzivajo drugače kot javni sektor. Potanko razčleni proces mentoriranja, programiranja in izvajanja izobraževanja, vlogo mentorja in animatorja ter povevzanost z lokalnim okoljem. Avtorica opiše tudi Slovensko UTŽO, korake v njenem razvoju ter druge izvajalce izobraževanja starejših.