V projektu Promocija izobraževanja starejših nad petdeset let, P3AE za Slovenijo pričakovana, zdaj tudi potrjena spoznanja

V Evropskem projektu P3AE smo partnerji, vsak za svoje okolje, pravkar zaključili tri raziskave. Naša prva raziskava je posvečena stanju izobraževanja starejših v Sloveniji, Latviji, Litvi in Španiji. Druga, pogledom mentorjev na izobraževanje starejših, tretja, pogledom starejših študentov.V anketo, ki je temelj tretje raziskave, se je nepričakovano vključila množica študentov SUTŽO. (Hvala, vsem!) Večina študentov živi v gospodinjstvu s partnerjem in v mestu. Na SUTŽO stopnja formalne izobrazbe študentov vpliva na njihov izbor izobraževalne tematike, sprejemanje metod. Predhodno izobraževanja odraslih pomaga, toda 21% je tistih, ki niso nikoli bili v izobraževanju odraslih, pa so se zdaj odločili za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju. Starejši študenti si želijo predvsem znanja, nato odnosov, strukture časa. Za izobraževanje se odločijo sami brez podpore drugih, še posebej ne sosedov! Prostočasne dejavnosti starejših zvečine ustrezajo stereotipom. Raziskava odpira vrsto novih vprašanj. Projekt sofinancira Evropska unija.