Aging 2.0 je svetovna mreža start-up podjetij. Dajanje je bolj vplivno od prejemanja. Ljubljana, september 2017

 

Skupina za spodbujanje srebrne ekonomije pri SUTŽO se je nedavno usmerila tudi v vprašanje e-vključenosti starejših. Skupina poroča o svetovni mreži Aging 2.0(slov. Interaktivno staranje). Njen namen? Odkriti nova podjetja, ki prinašajo rešitve, tudi v podporo družbenemu vključevanju starejšihin premoščanju možne osamljenosti. Ljudje se z drugimi povezujemo z dejavnostmi! Starejši imajovečplastne psiho-socialne potrebe in različne možne socialne vloge. Aging 2.0 razkriva, da za zdajstart-up podjetja še ne prinašajo rešitev za družbeno vključenost starejših, a glede zagotavljanjačustvene in funkcionalne opore starejšim veliko upanje budijo nove tehnologije. Age well(JužnaAfrika) je ustvarilo mrežo povezav med vrstniki. Tisti, ki so bolj zdravi, skrbijo za manj zdrave, denimo. Spoznanje: dajanje podpore ima večji učinek na življenje starejših kot prejemanje podpore. Belgijskopodjetje CUBIGOže pet let vzdržuje platformo za starejše, ki ne morejood doma. Povežejo jih sponudniki storitev, z drugimi, ki imajo podobna zanimanja, omogočajo video klice, izmenjavofotografij, poslušanje glasbe. Vse na enem mestu. CUBIGO ima že 20 000 članov povsod po Evropi.Vodijo tudi konsultativne delavnice.Več:https://www.youtube.com/watch?v=xVj4pYSKKA0(Vir: prof. dr. Jože Gričar