Dva evropska projekta partnerjev in Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje poimenovana primer dobre prakse

Nemška nacionalna agencija  je poimenovala primer dobre prakse BBE Gradnja mostov za Evropo (ang. Buiding Bridges for Europe). Ta  projekt je združil številne evropske partnerje in opazovalce. Projekt se je z veliko medsebojnih konsultacij in razmeroma malo omejitev (in zato tudi malo sredstev), brez preštevilnih kazalnikov, poročil in jalovih evalvacij razvijal sproti. Avtorji so zbrali in analizirali metode, ki so jih uporabili v svojih treh izbranih in že zaključenih projektih. Opisali so jih tudi glede na evropska načela; evropska zavest, sodelovanje, solidarnost, mir itd. Nastal je glosar pogostnih pojmov in nastala je zbirka metod in projektov, ki naj navdihne izobraževalce v neformalnem in formalnem izobraževanju. Nemška nacionalna agencija  je ta projekt nedavno izbrala kot primer dobre prakse.

Drugi projekt LearnesMot ali kako motivirati za učenje malo izobražene nad 45 let je postal primer dobre prakse EAEA, Evropskega združenja za izobraževanje odraslih. (Koordinatorica EDENSOL). Posveča se vprašanju funkcionalne pismenosti, naravi pojava, temeljnim spretnostim, metodam-tudi računalniškim-vprašanju učenja itd.

https://bbe-toolbox.eu/

http://www.utzo.si/wp-content/uploads/2019/11/BBE-Toolbox-Original-Glossary.pdf

http://www.learnersmot.eu/

https://eaea.org/2019/08/02/low-educated-adults-and-ict-triggering-primary-motivation-to-learn/