LearnersMot ali motiviranje odraslih za učenje, Žalec, 30. november-1.december 2017

Kako z uporabo IKT sprožiti primarno motivacijo za učenje pri malo izobraženih (angl. How to trigger primary motivation for learning in low educated adults using ICT, LearnersMot). To je nov mednarodni projekt Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje (sofinanciran je iz pogramna Eramus+), ki se tematsko povezuje s predhodnimi raziskavami in projekti SUTŽO na temo disleksije pri odraslih, funkcionalne pismenosti, učenja starejših (SUTŽO) Odkrivati si želimo značilnosti in kulturo manj izobraženih starejših, metode, načine, kako jih v izobraževanje pritegniti in tam obdržati. Za izobraževanje odraslih velja, da je uspešno, kadar se demokratizira, če uspemo vključiti tudi ciljne skupine z roba družbe, tiste, ki iz različnih razlogov izobraževanja niso bili deležni ali ga niso mogli vzljubiti. Kadar izobražujemo manj izobražene, moramo pozabiti na svojo izobraževalno kulturo, prisluhniti njihovi, se od študentov učiti. Ciljna skupina projekta so tako izobraževalci odraslih. Prvo mednarodno srečanje v tem projektu so gostili na Ljudski univerzi Žalec. Udeležile so se ga prof. dr. Ana Krajnc, dr. Dušana Findeisen, Marija Masnec, predsednica UTŽO Žalec. Partrnerji v projektu; Edensol, Španija, Eurocrea, Italija, Eurosuccess, Ciper, UPI Žalec in SUTŽO, Slovenija. Več o projektu kmalu na: http://www.learnersmot.eu/

Št. pogodbe 2017-1-ES01-KA204-038414