Obdonavski sosedi ( DANET)

Evropsko združenje ”Danube –Networkers for Europe” ali slovensko Mreža za učenje v  poznejšem življenju, sodelovanje v družbi  in medgeneracijski dialog (DANET) vzdolž Donave vzpostavlja lokalne, regionalne in transnacionalne izobraževalne in učne dejavnosti ter projekte v podporu uveljavljanju Obdonavske strategije (EUSDR)

Namen DANET-a je, da spodbudi razvoj in uresničevanje skupnih evropskih politik družbenega razvoja, učenja, izobraževanja in medgeneracijskega sodelovanja.