Kaj so povedali o Evropi in njeni prihodnosti udeleženci konference Okusi Donave, julija 2016, Ulmu

Študijski krožek novinarstva js Slovenske unierze za tretje življenjsko obdobje je sodeloval pri pripravi spletne publikacije “Kruh skozi čas” izšle v slovenskem in angleškem jeziku.
V času svojega sodelovanja na konferenci Okusi Donave v mesecu juliju 2016 v Ulmu so člani tega študijskega krožka
naredili intervju s predstavniki različnih držav obdonavske regije. Preberite prispevek objavljen v reviji Vzajemnostdocument5
in zvedeli boste, kakšne Evrope si sogovorniki želijo.