Kruh je nesnovna kulturna dediščina. Presenetljiv nastop bolgarske antropologinje dr. Nadežde Savove na konferenci Okusi Donave v Ulmu

Nenehno ne-trajnostno obnašanje ogroža ekosisteme, človeka, družbeno pravičnost, živost različnih kultur in blagostanje državljanov. Kako tedaj doseči trajnost? Razbito, specializirano znanje in prakse sodobne družbe velja spremeniti v nekaj skupnega. Znanstveniki, umetniki in organizacije civilne družbe lahko skupaj storijo veliko, predvsem pa vzpostavijo dialog in medsebojno učenje, izmenjavo disciplinarnega znanja in možnosti za prepoznavanje skupnih »otokov znanja«. Bolgarska antropologinja, dr. Nadežda Savova Grigiorova., ki smo jo srečali na konferenci Okusi Donave, nas je navdušila. Ustanovila je svetovno mrežo Hiše kruha za ljudi vseh starosti, osebe s posebnimi potrebami, tudi duševno prizadete in slepe, da se lahko združijo in družijo ob pripravi testa, peki in uživanju kruha. Da gre za skupno in povezovalno temo, na to opozarja že biblija, kjer je kruh omenjen kar 394 krat. Doslej so hiše kruha nastale v 17-tih državah. Nadežda jih bo kot potnica s poslanstvom (traveller with a mission v okviru National Geographic) obiskala 77. Doslej je povsod zasejala skupnostno seme. Več http://www.breadhousesnetwork.org/book/

V Bratislavi smo si zamislili učeče se skupnosti prihodnosti

 

Bratislava, 31.maj-1.junij 2016

 V okviru projekta Digitalna Donava, Erasmus+, ki je deležen podpore Evropske unije, so se mentorji z UTŽO Ljubljana udeležili zanimive konference (strukturiranega dialoga) Platforme vseživljenjskega učenja ( angl. European Civil Society for Education) z obetavnim naslovom Kakšna bo v prihodnje učeča se skupnost (angl. Imagining learning community of tomorrow). V naslovu bi raje imeli “izobraževanje”, kajti učeča se skupnost obstoja sama zase. Če se ne bi učili drug od drugega, ne bi preživeli, izobraževanje pa je nekaj drugega. Slovaška se pripravlja na predsedovanje Evropski uniji, zato se je konfererenca v organizaciji Fakultete za arhitekturo odvila v Bratislavi, v prostorih stare, umrle tovarne. Naj zdaj zaživi sodoben informacijski čas, ki temelji na znanju! Vsebina? Človek gre skozi življenje, ima različne socialne vloge, a je hkrati državljan svoje skupnosti. Izobraževanje ponudi vsebine, a tudi načine, da se te spremijo v znanje. Kako se spoprijeti z nezaposlenostjo, prebežništvom, kako preprečiti terorizem, kako zagotoviti osebnostno rast, dejavno državljanstvo, družbeno vključenost in vzdrževanje zaposljivosti? Izobraževanje odraslih ponuja svoje načine za premoščanje teh vprašanj. Uvodničarka, nevrologinja Eva Gyarmathy, ki se ukvarja z disleksijo, družbeno/kulturno različnostjo, je dala shematizirane poudarke za razumevanje bistva učenja skozi življenje. Kari Antilla je udeležence povabil k razmisleku o izobraževalnih politikah in njihovem vplivu na učence vseh starosti.Več skupin (digitalna vključenost, raznolikost, demokracija, na znanju utemeljena družba) je nato razmišljalo. O čem? O prihodnosti, ki je hkrati naša sedanjost in o družbi, o kateri sanjamo.Več: https://lllplatform-ac2016.org/workshops/

Več: http://www.slideshare.net/gyarme/presentations

Vračam se Zagreb k tebi na bregove Save

Zagreb, 11. maj 2016
Na študijski in prijateljski obisk v Zagreb so se podali študenti UTŽO, prostovoljci v Botaničnem vrtu in drugod ter člani študijske skupine Novinarstvo, ki sodelujejo v projektu DANET Okusi Donave, kruh, vino in zelišča. Seznanili so se z delom zagrebških kolegov za ta projekt, obiskali so Botanični vrt, bili deležni kolegialnega vodenja po mestu. Tekla je uradna izmenjava znanja po programu, veliko je bilo bogatih medsebojnih pogovorov. Izmenjava z Zagrebom je tradicionalna. Letošnja je že enaindvajseta po vrsti, finančno jo je podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

NECE 2016. Prejeli smo, napovedujemo, udeležite se, pomembno je

NECE 2016 – Povezovanje evropskega državljanskega izobraževanja v mrežo (angl. NECE 2016 – Networking European Citizenship Education – Conference) “Onkraj meja”. Migracije in državljansko izobraževanje v Evropi (angl. Migration and Citizenship Education in Europe) 10.-12. november 2016, Zagreb (Koncertna dorana Lisinski)

Spričo svetovne krize prebežništva, ki je močno prizadela Evropsko unijo in njene sosede, bo konferenca NECE 2016 posvečena kakor sledi. Prvič, preučili bomo, kako se Evropa odziva na vprašanje migracij ter razdeljenost znotraj evropskih družb in med njimi. Drugič, sledila bo razprava o tem, kako naj se državljansko izobraževanje odzove na diametralno nasprotujoča si mnenja o migracijah, drugačnosti, identiteti spričo novega vala migratov od poletja 2015 sėm. Lahko se namreč zgodi, da bo “migracijska revolucija” bistveno spremenila evropsko politiko ter svetovni pogled več celin na izločevanje prebežnikov in zaprtje meja. Še več, zdi se, da prebežniška kriza znova odpira prepad med vzhodom in zahodom Evrope, med tistimi, ki prebežništvo dojemajo kot grožnjo ter onimi, ki si prizadevajo, da bi svetovljanske vrednote postale jedro nove evropske identitete (Ivan Krastev).

NECE si želi uspešno poseči v bitko nasprotujočih si mnenj ter vrednot in tako bo konferenca NECE 2016 posvečena trem vprašanjem, ki so temeljnega pomena za izobraževalce, tiste, ki se ukvarjajo z državljanskim izobraževanjem.

  • Kako naj se družbe učijo živeti z negotovostjo v času raznorodnih identitet, ki nastajajo kot posledica prebežništva, v “svetu brez meja”?
  • Kakšne vrste kompetenc in katere pripomočke/katere vrste projektov lahko pripomorejo k obvladovanju strahov glede migracij ter prihodnosti “zahoda” ?
  • Kakšen je pogled na razvoj Evrope v prihodnosti, kakšne bodo vrednote in prihodnost Evrope glede na zdajšnjo krizo?

Vaše sodelovanje v razmisleku o teh vprašanjih je dragoceno, potrebujemo ga! Organizirali bomo raznolike delavnice, ki bodo udeležencem pomagale so-oblikovati konferenco. V prvi polovici junija bomo objavili tudi poziv za predstavitev projektov na “trgu projektov”.

Med plenarne govornike smo povabili uglednega zgodovinarja in pisca političnih besedil Timothy-ja Gartona Asha in podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. Prispevala bosta svoje poglede. Spremljajte nas na Twitterju in bodite na tekočem z novicami in obvestili ali obiščite stran www.nece.eu.

Konferenco NECE 2016 organizira Zvezna agencija za državljansko vzgojo v Nemčiji, Zvezno ministrstvo za izobraževanje in ženske zadeve v Avstriji ter Pro Demos – Hiša demokracije in vladavino prava skupaj z CEO- Centrom za državljansko vzgojo v Varšavi ter Centrom Občanského Vzdělávání – Civic Education Centre, DARE – Demokracija in izobraževanje za človekove pravice ter Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za družbene vede.

Konferenca NECE 2016 je deležna podpore sklada Robert Bosch in Sklada ERSTE.

Veseli bomo, če boste prišli v Zagreb. Osnutek programa in seznam hotelov v bližini kraja, kjer bo potekala konferenca, najdete na strani www.nece.eu.

Potnih stroškov in dnevnic žal ne moremo kriti.

Registracija bo na spletu odprta do srede junija.

Email: nece-croatia2016@lab-concepts.de

 

 

 

 

 

 

Bread is closely connected with politics. A message from Slovenia

 Asian governments take care as not to export too much rice, since rice is staple food in Asia like bread is In Europe and the Danubian region. Namely, searching for Slovenian proverbs about bread we went to the Internet and discovered numerous hits related to the pair bread-politics. Duša Krmel.Umek et all: Bread and politics: chapter form the ethnology of Vitanje. “When bread has been consumed, farmers use their brains” said Ivan Oman, an ex -politician. “Not only bread but also language and memories would they like to take away from us.” “Vote for those who do not consider politics as simple earning bread”. “They are setting up games but have forgotten about bread”. “Bread of life. Why have they become politicians? “They are waiting for white bread to come back”. “White bread has been cancelled”. “Can politics be spread on a slice of bread?

Naloga civilne družbe pa je, da “od spodaj” sproža družbene spremembe

Naloga civilne družbe je, da “od spodaj” sproža spremembe, ne da slepo sledi
Če bi politiki svoje odločitve povezali s spoznavnimi postopki posameznih ved (sociologije, antropologije, ekonomije, andragogike itd.) in poznavanjem prakse, bi lahko bolje utemeljili svoje odločitve in razumeli njihov vpliv. Že v 19. stoletju, ko se oblikuje koncept civilne družbe, postane jasno, da družba ni le skupek pogodbenih razmerij. Nasprotno, je celota med seboj povezanih posameznikov, njihovih medsebojnih odnosov in se strukturira po njihovih interesih in potrebah (Hegel). Je sistem menjav, ki so tudi družbene in ne zgolj ekonomske narave. Še več, družbene pravice se oblikujejo različno v različnih kulturah, značilnost in naloga civilne družbe pa je, da “od spodaj” sproža družbene spremembe. (Glej Marcel Mauss, Durkheim).

Konferenca EURAG je bila v Ljubljani. Preko DANET-a se je Slovenska UTŽO povezala z EURAGOM, Ljubljana 6. maj 2016

Na konferenci EURAG, ki jo je v Ljubljani odlično organizirala in izpeljala Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je Ana Krajnc predstavila Slovensko UTŽO, Dušana Findeisen pa partnersko evropsko združenje DANET. EURAG je nastal pred petdesetimi leti in je prva evropska organizacija starejših. Je posvetovalna organizacija OZN v New Yorku in članica Sveta Evrope v Strasburgu, članica Socialne platforme Evrope, kar ji daje širši pogled na problematiko družbenih skupin. Udeleženci konference in generalne skupščine so znova poudarili pomembnost vseživljenjske obravnave staranja, izmenjave informacij, znanja, vpliva na oblikovanje zakonov, odkrivanja tudi posebnih področij (denimo staranje v zaporih), potrebe po nastanku priročnika za prehod iz aktivnega obdobja v upokojitev. Časi so za starejše in vse druge prelomni, zato se morajo vrste tistih, ki zagovarjajo starejše še bolj strniti.

Kaj se zgodi, če kruhek pade ti na tla? So časi enotnega kruha mimo?

Ljubljana, april 2016-04-02

V študijski skupini Novinarstvo krepko držijo pero. Objavljajo na DNEVNIKOVI strani 60+ ( Alenka Steindel: Če kruhek pade ti na tla poberi in poljubi ga), v Vzajemnosti, v Ženski itd. V zadnjem času pozornost namenjajo nastajanju foto eseja o kruhu. Zbirajo s kruhom povezane doživljajske izjave, pa tudi ugotovitve sociologov in drugih strokovnjakov. K vsemu bodo pridali še fotografske potrete svojih sogovornikov. Njihovo delo bo oblikovano in prevedeno v angleški jezik, vključuje se v obdonavski projekt Okusi Donave (sodeluje 11 držav) postavljeno bo na splet, v upanju, da pridobimo vir financiranja izdaje v papirnati obliki.

Časi enotnega kruha po zagotovljeni in zaščiteni ceni so mimo. Kruh ni več vsakomur in ob vsakem času dosegljiva dobrina ugotavljajo v študijskem krožku Novinarstvo, zdaj, ko pripravljajo skupno študijo o kruhu. Ste že opazili, kako številne postajajo kruharne v Ljubljani? Četudi kupna moč pada, je kruh, temeljno živilo, še zmeraj moč prodati. A ne vsem!

 

Vabilo: Štafeta obdonavskega kruha – Prvi poziv k sodelovanju Marec 2016

Dragi prijatelji,

Na naši spletni strani www.tastes-of-danube.eu si lahko ogledate, kaj počnemo te dni. Organiziramo srečanje partnerjev, ki bo v Ulmu, od 8. do 10. julija 2016. 8, julija bo v Ulmu strokovna konferenca, 10, julija velik javni dogodek. Do tedaj pa bo steklo veliko dejavnosti na regionalni in transnacionalni ravni (slednje je v fazi načrtovanja. Oglejte si “Activities” na spletni strani!).

Zdaj razvijamo zamisel »Štafete obdonavskega kruha« (angl. “Danube Bread on Tour”). Kaj nameravamo? Zmesili bomo »temeljno zmes, temeljno testo« za kruh, ki se bo delil, zmeraj znova. Testo bomo ponesli vzdolž Donave in skozi obdonavske države. Potovali bomo s kolesom, peš, z avtomobilom ali letalom. Vstopali bomo v mesta, lokalne skupnosti, skupine prebivalcev, društva. Ti bodo iz testa spekli kruh in ga delili med seboj, z drugimi v regiji ali kraju, v znak prijateljstva. Sleherno dejavnost bomo ujeli v lečo fotoaparatov. Sleherno fotografijo bomo objavili skupaj z recepti. Boste videli, koliko nas bo! Boste videli, koliko nas podpira zamisel delitve kruha, to simbolno dejanje miru in dobrodošlice.

V zadnjih tednih smo se pogovarjali s strokovnjaki, kako tehnično izvesti ta načrt, kako higiensko pripraviti testo za potovanje. Iščemo podpornike zamisli. Se nam boste pridružili? Nam boste pomagali najti več obdonavskih prijateljev, ki nas bodo podprli?

Z veseljem in zanimanjem čakam vaš odgovor. Lepo vas pozdravljam,

Carmen Stadelhofer

Oseba za stik v Sloveniji: Dušana Findeisen                                                 dusana.findeisen@guest.arnes.si