Ob podpori Evropske komisije: Erasmus + projekt 80+. Rezultati?

 

V pripravi so nacionalni dogodki. Na razpolago so Priročnik za izobraževalce, Priročnik za praktike in Priporočila za oblikovanje politik. Priročnik za praktike je posvečen osebju in prostovoljcem, skupinam za samopomoč, organizacijam starejših in združenjem, ki delajo s starejšimi nad 8o let, ki jih zanimajo smiselne učne dejavnosti zanje. Priročnik prinaša številne praktične dejavnosti. Priročnik za izobraževalce se ukvarja z izobraževanjem tistih, ki ponujajo zdravstvene in socialne storitve. Kaj so povedali udeleženci? “Nihče nas ne pripravi na čas nad 80” “Odkriješ nove prijatelje in skupine, ki jim pripadaš. Srečanja so smiselna, niso le klepet«. »Pomembno je, da ločimo med storiti nekaj za starejše in storiti nekaj skupaj z jimi.    Želim si, da bi me prepoznali. Nočem, da me spregledajo. Hočem občutiti, da sem drugim pomemben, da ima moje življenje smisel.” Če se telesno dobro počutimo, se počutimo varno, smo bolj dejavni”. ” Nhče več nas ne pokliče po imenu, le priimku”.

Več: http://www.act-80plus.eu/