NECE 2016. Prejeli smo, napovedujemo, udeležite se, pomembno je

NECE 2016 – Povezovanje evropskega državljanskega izobraževanja v mrežo (angl. NECE 2016 – Networking European Citizenship Education – Conference) “Onkraj meja”. Migracije in državljansko izobraževanje v Evropi (angl. Migration and Citizenship Education in Europe) 10.-12. november 2016, Zagreb (Koncertna dorana Lisinski)

Spričo svetovne krize prebežništva, ki je močno prizadela Evropsko unijo in njene sosede, bo konferenca NECE 2016 posvečena kakor sledi. Prvič, preučili bomo, kako se Evropa odziva na vprašanje migracij ter razdeljenost znotraj evropskih družb in med njimi. Drugič, sledila bo razprava o tem, kako naj se državljansko izobraževanje odzove na diametralno nasprotujoča si mnenja o migracijah, drugačnosti, identiteti spričo novega vala migratov od poletja 2015 sėm. Lahko se namreč zgodi, da bo “migracijska revolucija” bistveno spremenila evropsko politiko ter svetovni pogled več celin na izločevanje prebežnikov in zaprtje meja. Še več, zdi se, da prebežniška kriza znova odpira prepad med vzhodom in zahodom Evrope, med tistimi, ki prebežništvo dojemajo kot grožnjo ter onimi, ki si prizadevajo, da bi svetovljanske vrednote postale jedro nove evropske identitete (Ivan Krastev).

NECE si želi uspešno poseči v bitko nasprotujočih si mnenj ter vrednot in tako bo konferenca NECE 2016 posvečena trem vprašanjem, ki so temeljnega pomena za izobraževalce, tiste, ki se ukvarjajo z državljanskim izobraževanjem.

  • Kako naj se družbe učijo živeti z negotovostjo v času raznorodnih identitet, ki nastajajo kot posledica prebežništva, v “svetu brez meja”?
  • Kakšne vrste kompetenc in katere pripomočke/katere vrste projektov lahko pripomorejo k obvladovanju strahov glede migracij ter prihodnosti “zahoda” ?
  • Kakšen je pogled na razvoj Evrope v prihodnosti, kakšne bodo vrednote in prihodnost Evrope glede na zdajšnjo krizo?

Vaše sodelovanje v razmisleku o teh vprašanjih je dragoceno, potrebujemo ga! Organizirali bomo raznolike delavnice, ki bodo udeležencem pomagale so-oblikovati konferenco. V prvi polovici junija bomo objavili tudi poziv za predstavitev projektov na “trgu projektov”.

Med plenarne govornike smo povabili uglednega zgodovinarja in pisca političnih besedil Timothy-ja Gartona Asha in podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. Prispevala bosta svoje poglede. Spremljajte nas na Twitterju in bodite na tekočem z novicami in obvestili ali obiščite stran www.nece.eu.

Konferenco NECE 2016 organizira Zvezna agencija za državljansko vzgojo v Nemčiji, Zvezno ministrstvo za izobraževanje in ženske zadeve v Avstriji ter Pro Demos – Hiša demokracije in vladavino prava skupaj z CEO- Centrom za državljansko vzgojo v Varšavi ter Centrom Občanského Vzdělávání – Civic Education Centre, DARE – Demokracija in izobraževanje za človekove pravice ter Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za družbene vede.

Konferenca NECE 2016 je deležna podpore sklada Robert Bosch in Sklada ERSTE.

Veseli bomo, če boste prišli v Zagreb. Osnutek programa in seznam hotelov v bližini kraja, kjer bo potekala konferenca, najdete na strani www.nece.eu.

Potnih stroškov in dnevnic žal ne moremo kriti.

Registracija bo na spletu odprta do srede junija.

Email: [email protected]