NECE 2016. Prejeli smo, napovedujemo, udeležite se, pomembno je

NECE 2016 – Povezovanje evropskega državljanskega izobraževanja v mrežo (angl. NECE 2016 – Networking European Citizenship Education – Conference) “Onkraj meja”. Migracije in državljansko izobraževanje v Evropi (angl. Migration and Citizenship Education in Europe) 10.-12. november 2016, Zagreb (Koncertna dorana Lisinski)

Spričo svetovne krize prebežništva, ki je močno prizadela Evropsko unijo in njene sosede, bo konferenca NECE 2016 posvečena kakor sledi. Prvič, preučili bomo, kako se Evropa odziva na vprašanje migracij ter razdeljenost znotraj evropskih družb in med njimi. Drugič, sledila bo razprava o tem, kako naj se državljansko izobraževanje odzove na diametralno nasprotujoča si mnenja o migracijah, drugačnosti, identiteti spričo novega vala migratov od poletja 2015 sėm. Lahko se namreč zgodi, da bo “migracijska revolucija” bistveno spremenila evropsko politiko ter svetovni pogled več celin na izločevanje prebežnikov in zaprtje meja. Še več, zdi se, da prebežniška kriza znova odpira prepad med vzhodom in zahodom Evrope, med tistimi, ki prebežništvo dojemajo kot grožnjo ter onimi, ki si prizadevajo, da bi svetovljanske vrednote postale jedro nove evropske identitete (Ivan Krastev).

NECE si želi uspešno poseči v bitko nasprotujočih si mnenj ter vrednot in tako bo konferenca NECE 2016 posvečena trem vprašanjem, ki so temeljnega pomena za izobraževalce, tiste, ki se ukvarjajo z državljanskim izobraževanjem.

  • Kako naj se družbe učijo živeti z negotovostjo v času raznorodnih identitet, ki nastajajo kot posledica prebežništva, v “svetu brez meja”?
  • Kakšne vrste kompetenc in katere pripomočke/katere vrste projektov lahko pripomorejo k obvladovanju strahov glede migracij ter prihodnosti “zahoda” ?
  • Kakšen je pogled na razvoj Evrope v prihodnosti, kakšne bodo vrednote in prihodnost Evrope glede na zdajšnjo krizo?

Vaše sodelovanje v razmisleku o teh vprašanjih je dragoceno, potrebujemo ga! Organizirali bomo raznolike delavnice, ki bodo udeležencem pomagale so-oblikovati konferenco. V prvi polovici junija bomo objavili tudi poziv za predstavitev projektov na “trgu projektov”.

Med plenarne govornike smo povabili uglednega zgodovinarja in pisca političnih besedil Timothy-ja Gartona Asha in podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. Prispevala bosta svoje poglede. Spremljajte nas na Twitterju in bodite na tekočem z novicami in obvestili ali obiščite stran www.nece.eu.

Konferenco NECE 2016 organizira Zvezna agencija za državljansko vzgojo v Nemčiji, Zvezno ministrstvo za izobraževanje in ženske zadeve v Avstriji ter Pro Demos – Hiša demokracije in vladavino prava skupaj z CEO- Centrom za državljansko vzgojo v Varšavi ter Centrom Občanského Vzdělávání – Civic Education Centre, DARE – Demokracija in izobraževanje za človekove pravice ter Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za družbene vede.

Konferenca NECE 2016 je deležna podpore sklada Robert Bosch in Sklada ERSTE.

Veseli bomo, če boste prišli v Zagreb. Osnutek programa in seznam hotelov v bližini kraja, kjer bo potekala konferenca, najdete na strani www.nece.eu.

Potnih stroškov in dnevnic žal ne moremo kriti.

Registracija bo na spletu odprta do srede junija.

Email: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Bread is closely connected with politics. A message from Slovenia

 Asian governments take care as not to export too much rice, since rice is staple food in Asia like bread is In Europe and the Danubian region. Namely, searching for Slovenian proverbs about bread we went to the Internet and discovered numerous hits related to the pair bread-politics. Duša Krmel.Umek et all: Bread and politics: chapter form the ethnology of Vitanje. “When bread has been consumed, farmers use their brains” said Ivan Oman, an ex -politician. “Not only bread but also language and memories would they like to take away from us.” “Vote for those who do not consider politics as simple earning bread”. “They are setting up games but have forgotten about bread”. “Bread of life. Why have they become politicians? “They are waiting for white bread to come back”. “White bread has been cancelled”. “Can politics be spread on a slice of bread?

Naloga civilne družbe pa je, da “od spodaj” sproža družbene spremembe

Naloga civilne družbe je, da “od spodaj” sproža spremembe, ne da slepo sledi
Če bi politiki svoje odločitve povezali s spoznavnimi postopki posameznih ved (sociologije, antropologije, ekonomije, andragogike itd.) in poznavanjem prakse, bi lahko bolje utemeljili svoje odločitve in razumeli njihov vpliv. Že v 19. stoletju, ko se oblikuje koncept civilne družbe, postane jasno, da družba ni le skupek pogodbenih razmerij. Nasprotno, je celota med seboj povezanih posameznikov, njihovih medsebojnih odnosov in se strukturira po njihovih interesih in potrebah (Hegel). Je sistem menjav, ki so tudi družbene in ne zgolj ekonomske narave. Še več, družbene pravice se oblikujejo različno v različnih kulturah, značilnost in naloga civilne družbe pa je, da “od spodaj” sproža družbene spremembe. (Glej Marcel Mauss, Durkheim).

Konferenca EURAG je bila v Ljubljani. Preko DANET-a se je Slovenska UTŽO povezala z EURAGOM, Ljubljana 6. maj 2016

Na konferenci EURAG, ki jo je v Ljubljani odlično organizirala in izpeljala Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je Ana Krajnc predstavila Slovensko UTŽO, Dušana Findeisen pa partnersko evropsko združenje DANET. EURAG je nastal pred petdesetimi leti in je prva evropska organizacija starejših. Je posvetovalna organizacija OZN v New Yorku in članica Sveta Evrope v Strasburgu, članica Socialne platforme Evrope, kar ji daje širši pogled na problematiko družbenih skupin. Udeleženci konference in generalne skupščine so znova poudarili pomembnost vseživljenjske obravnave staranja, izmenjave informacij, znanja, vpliva na oblikovanje zakonov, odkrivanja tudi posebnih področij (denimo staranje v zaporih), potrebe po nastanku priročnika za prehod iz aktivnega obdobja v upokojitev. Časi so za starejše in vse druge prelomni, zato se morajo vrste tistih, ki zagovarjajo starejše še bolj strniti.